نتیجه بررسی موبایل فرایندلی بودن صفحه ای از:bendownload.ir

خوب! این صفحه از سایت موبایل فرایندلی در حد قابل قبول است.

تکرار نمایش, اطلاعات از کش نمایش داده میشود و آخرین تغییرات لحاظ نشده برای بررسی لحظه ای شما باید لاگین باشید

ردیف
عنوان
نتیجه بررسی
1
امتیاز از دید گوگل
77
2
تنظیمات viewport
viewport برای موبایل تنظیم نشده است
3
انتخاب فونت
اندازه متن برای خواندن کوچک است
4
اندازه محتوا اصلی
محتوا بزرگتر از صفحه نمایش موبایلی است
5
استفاده از پلاگین برای رسپانسیو
پلاگین مناسبی استفاده نشده است
6

تصور گوگل بات از نمایش موبایلی این صفحه
[http://bendownload.ir]